Tá Coláiste Pobail Chléire ag fónamh do lucht foghlama na Gaeilge le blianta fada anuas le cur chuige spreagúil, lán de sport is spraoi, a fhágann dearcadh dearfach i leith na Gaelige agus dea-chuimhne ar ár nOileán ins na daltaí a thagann chughainn.

Tagann mórán daltaí ar ais chughainn arís agus arís eile agus glacann cuid díobh postanna mar chinnirí sa Choláiste níos déanaí.

Cuirimid  dhá chúrsa  3 seachtaine do dhéagóirí agus cúrsa cúrsa amháín coiscíse  ar fáil chomh maith le dianchúrsa ullmhúcháin i gcomhair na hArdteistiméireachta.